Carregant la pàgina...
Saltar al contingut

Manuals d'instal·lació, reparació, mantenimet i ajustatge de la flama de les estufes de gasoil.
Avaries habituals.

T'aconsellem que llegeixis tots els apartats d'aquest manual.


Instal·lació: la xemeneia

 • Instal·lació

La xemeneia és importantíssima per al correcte funcionament d'aquest tipus d'estufes. Si a la vivenda o local on s'hagi d'instal·lar no hi ha la possibilitat de tenir una xemeneia correcta, és millor no instal·lar-la perquè no funcionarà bé: cremarà malament, s'embrutiran molt l'estufa i la xemeneia, i no escalfarà.
1- Tenim la xemeneia ideal; puja recta per l'interior de l'edifici i té un desnivell d'uns 6 o 7 metres.
2- Aquí, l'alçada és d'uns 4 metres. No és aconsellable una alçada inferior, tot i que alguns models d'estufa arriben a funcionar amb només 3 metres, sempre que la xemeneia pugi completament vertical.
3- Aquesta estufa no funcionarà bé; la xemeneia no té prou alçada i, a més, té un tram inclinat que li resta tiratge. La part exterior de la xemeneia es refreda, amb la baixa temperatura de l'exterior, i això també li resta tiratge.
4- Aquí, funcionarà bé sempre i quan l'alçada total de la xemeneia sigui de 4 metres, com a mínim. La part de xemeneia exterior ha d'estar protegida i aïllada, creant una cambra d'aire. El tram inclinat ha de ser el més curt possible. Els trams de tub inclinat s'han de compensar amb més alçada total de xemeneia.


Ajustatge de la flama: el regulador

 • Ajustatge flama

L'ajustatge de la flama s'ha de fer quan l'estufa està encesa i completament calenta, després d'una estona d'uns 10 o 15 minuts de funcionament al màxim; aquest temps dependrà de l'estufa i del tiratge de la xemeneia. S'ajusta pels cargols petits que hi ha a la tapa del regulador.
Cal accedir al regulador de l'estufa i començar l'ajustatge pel màxim. La flama ha de ser blava i estable, de manera que el foc ompli tot el cremador en amplada i en alçada. Amb la flama així, hem d'ajustar el regulador per a que aquesta sigui la posició de màxim del comandament. Si la flama s'allarga amunt i fa puntes grogues, és que hi ha excés de gasoil i se li ha de tancar pas, estrenyent el cargolet del màxim. S'ha de tocar poc i esperar a que el foc reaccioni. I així anar provant fins obtenir el resultat desitjat. Si no hi ha prou foc, s'ha d'afluixar el cargolet i esperar a que s'estabilitzi la flama.
Quan el màxim estigui ajustat, s'ha de procedir a ajustar el mínim. Es fa de la mateixa manera que per al màxim, però amb el cargolet del mínim i amb el comandament en la posició de mínim. Un cop ajustat, el foc ha d'ocupar tot l'ample del cremador, però només mig cremador o dos terços de l'alçada, aproximadament. Per a xemeneies curtes, és millor deixar-lo a més de mig cremador. Amb xemeneies llargues, 5 metres o més, es pot apurar i deixar-lo omplint l'alçada de mig cremador o una mica menys.
La xemeneia és la que fa anar bé o malament una estufa i, per tant, la que marca l'ajustatge. Si es canvia l'estufa de lloc, la xemeneia serà diferent i s'haurà de tornar a ajustar segons el nou tiratge.

 • Ajustatge flama

Un cremador amb el màxim ben ajustat ha de mostrar una flama com a les imatges.


Manteniment: consideracions prèvies

 • Manteniment general

És molt important no guardar el gasoil a l'exterior; sempre a l'interior i en recipients o dipòsits nets i secs, preferiblement de plàstic.
Els dipòsits metàl·lics han de ser nous i de cap manera han d'estar a l'intempèrie perquè produeixen humitat i formen rovell en forma de fang al fons, el qual es trasllada al dipòsit de l'estufa i acaba podrint-lo i provocant foradets per on es vessa el gasoil. També s'embussa el regulador i es para el subministrament de gasoil al cremador. Si s'utilitzen dipòsits metàl·lics, s'ha de tenir en compte que tindran uns anys de vida, depenent de les condicions del lloc on estan ubicats. No reutilitzis mai dipòsits metàl·lics de dubtosa procedència.

Per fer una revisió integral d'una estufa, s'ha de desmuntar completament. S'han de treure totes les tapes i desmuntar el dipòsit, el regulador i el cremador. Un cop desmuntada, es neteja bé la caixa de fums per dins. Va molt bé un raspall i una aspiradora.
Les estufes més velles porten a la part posterior o a un lateral una finestreta regulable per ajustar l'entrada d'aire. És un niu de problemes i aconsellem sempre anular-la i deixar-la tancada. Tal com es veu a l'imatge, amb un simple vis queda el problema resolt.


Manteniment del cremador

 • Manteniment del cremador

El cremador s'ha de rascar fort per treure tot el carrall que queda compactat al fons i a les parets. Sovint s'ha de picar amb un martell i una eina llarga, tipus tornavís, per arrencar les crostes.

 • Manteniment del cremador

La peça (normalment en forma de T) d'entrada del gasoil, on hi ha la vareta de neteja, sovint es tapa de brutícia i impedeix el pas del gasoil. Encara que es desplaci la vareta per netejar, no es pot treure el tap que es fa entre la vareta i el principi del tub d'arribada de gasoil. Això es pot netejar amb un tornavís fi, gratant des del punt de connexió del tub del gasoil.


Manteniment del dipòsit

 • Manteniment del dipòsit

El dipòsit del gasoil s'ha de buidar i es pot rentar amb aigua a pressió. Amb la pressió d'una mànega connectada a l'aixeta de la llar n'hi ha prou per treure la brutícia del fons. Després s'ha d'escórrer i deixar-lo eixugar completament.
S'ha de comprovar que l'aixeta de sortida no estigui embussada. Es pot fer bufant des de fora cap a dins: amb el pas obert, ha de passar bé l'aire.
S'ha de mirar bé per la boca i a contrallum per detectar possibles foradets. Els foradets apareixen si hi ha hagut acumulació d'aigua al fons del dipòsit, cosa molt freqüent. De vegades també hi ha forats a la part baixa del laterals del dipòsit.

 • Manteniment del dipòsit

En cas d'aparèixer forats, es poden tapar rascant la pintura exterior i aplicant la barreja dels dos components de MetalCeys (metall sintètic) que venen a les ferreteries. En dues o tres hores està sec i ja es pot posar gasoil per comprovar si han quedat forats per tapar. Dues o tres hores més tard ja estarà comprovat; si no vessa gens, es pot considerar reparat.


Manteniment del regulador

 • Manteniment del regulador
 • Manteniment del regulador

El regulador sembla molt més complicat del que és en realitat.
Es treu la tapa i el cilindre del pas de gasoil, mirant com va posat per deixar-lo en la mateixa posició al tornar a muntar-lo. Es desfà el cargolet que aguanta la boia i es treu. Es treuen la tapa, la junta del filtre i el filtre. Es neteja tot amb un pinzell i gasolina.
És important que quedi ben neta la regata del cilindre de pas de gasoil, que és per on passa tot el líquid que va cap al cremador; sobretot, no poden quedar-hi restes de fibres, si el freguem amb un drap.
La cubeta del regulador és d'alumini. Sovint, al collar la tapa del filte, s'escorren les rosques de la cubeta i, després, el regulador perd gasoil. Per reparar-lo, s'ha de fer forat nou, amb molt de compte, roscar de nou, amb un pas de més diàmetre i posar-hi cargols nous, més gruixuts, i sobretot, han de ser de la mateixa llargada que els originals. Si no pots reparar-lo, nosaltres t'ho fem.

Si vols reparar la pèrdua de gasoil...

mira aquest vídeo

 • Manteniment del regulador

La punta arrodonida de la peça de ferro del mecanisme de la boia també ha d'estar neta. Té la funció de tancar el pas del gasoil que entra al regulador, després de passar pel filtre, quan el nivell de gasoil al regulador està al màxim. Aquest foradet també ha d'estar net.
Al tornar a muntar el mecanisme, s'ha de vigilar que la punta de bola entri al seu lloc.

Un cop net, comprovem que funcioni correctament. Per a això ha d'estar el regulador muntat, excepte la tapa i el cilindre de pas del gasoil.
Sacsegem el regulador per fer blocar la boia i el posem en posició plana. Bufem pel forat d'entrada del gasoil i no ha de passar aire.
Amb el regulador en posició plana, movent la palanca de desblocatge una vegada cap amunt, la desbloquem. La palanca torna a baixar sola, és normal. Amb la boia desblocada, tornem a bufar per l'entrada i ara sí que ha de passar aire. Mentre bufem, anem pujant la boia lentament, amb el dit, fins que ja no passi aire. Un cop tancat el pas de l'aire que bufem, seguim pujant la boia fins que queda blocada. Ja hem comprovat que el regulador funciona correctament! Haurem de tornar a desblocar la boia quan instal·lem l'estufa i volguem encendre-la, perquè es bloca amb el moviment.
Aquests reguladors funcionen molt bé i no s'espatllen mai, només s'embruten i s'embussen. Amb una neteja, tornen a funcionar perfectament.
S'ha de tenir en compte que al muntar i posar l'estufa al seu lloc, es pot haver blocat la boia. S'ha de desblocar tirant la palanca amunt una vegada; així es donarà pas al gasoil cap a la part alta del regulador. Ara podrem donar pas al gasoil cap al cremador obrint el comandament i podrem encendre l'estufa.

Si vols fer un mantenimet perfecte del teu regulador...

mira aquest vídeo


Avaries freqüents

 • Avaries freqüents

1- Problema al cremador:
S'ha de mantenir el cremador net per a una bona combustió. És aconsellable netejar-lo, sense desmuntar-lo, després de cada 20 o 30 dies de funcionament. És important tenir neta la conducció del gasoil just a l'entrada del cremador. Per a això hi ha la vareta de neteja. Girant-la cap als costats i desplaçant-la, al mateix temps, cap a dins i cap a fora, es desembussa el conducte. Si no arriba gasoil al cremador, el primer que s'ha de mirar és que aquest conducte estigui net.
Tal com he explicat més amunt, la peça (normalment en forma de T) d'entrada del gasoil, on hi ha la vareta de neteja, sovint es tapa de brutícia i impedeix el pas del gasoil. Encara que es desplaci la vareta per netejar, no es pot treure el tap que es fa entre la vareta i el final del tub d'arribada de gasoil. Això es pot netejar amb un tornavís fi, gratant des del punt de connexió amb el tub del gasoil.

2- Problema al regulador:
Si el problema persisteix, haurem d'actuar sobre el regulador. Primer comprovarem que la boia no estigui blocada. Per això tirarem la palanca cap amunt, una vegada, per desblocar-la. Tornarà a baixar sola, això és normal. Si d'aquesta manera no aconseguim que passi el gasoil cap al cremador, actuarem sobre la planxeta superior del cilindre de pas de gasoil. Amb el comandament en la posició de màxim, pressionarem cap avall i el deixarem anar de cop; de seguida torna a pujar sol per l'efecte d'una molla. Repetirem aquesta operació 8 o 10 vegades. D'aquesta manera, les impureses que s'hagin pogut adherir al cilindre i que impedeixen el pas del gasoil, saltaran.

3- Problema al dipòsit:
Si abans tampoc hem aconseguit fer baixar el gasoil cap al cremador, tenim un problema més greu. El més probable és que hi hagi acumulació d'aigua o fang al dipòsit. És un problema molt habitual i es deu al mal emmagatzematge del gasoil (veure l'apartat de "consideracions prèvies" a "manteniment integral"). Caldrà fer la comprovació xuclant líquid del fons del dipòsit i mirar si conté aigua. És molt freqüent que el fons del dipòsit de l'estufa estigui brut d'una pasta fangosa que conté aigua. El regulador estarà impregnat també d'aquest fang i s'hauran de desmuntar el dipòsit i el regulador per fer una bona neteja; i, posats a fer, aconsellem desmuntar tota l'estufa i fer-li una neteja completa i deixar-la com nova.


Més informació al canal de vídeos de YouTube

 • Vídeos de Youtube


Estufes de gasoil
(+34)
636 47 60 64
Olot
(Girona)
Utilitzem galetes de tercers. Si continues navegant estàs acceptant l'ús que en fem.
Acceptar | Més Info